Actors of Urban Change е програма на Stiftung Robert Bosch в сътрудничество с MitOst e.V.

11 Септември 2017
« към Търси се

 Actors of Urban Change - Градско развитие чрез културни дейности и междусекторно сътрудничество в Европа 
Краен срок: 22 септември 2017 г. 
Actors of Urban Change е програма на Stiftung Robert Bosch в сътрудничество с MitOst e.V. След два етапа (2013-15 и 2015-17) на програмата, третият кръг от програмата се провежда от есента на 2017 г. до лятото на 2019 г.
Предлага се финансова подкрепа за подобряване на местен проект, както и международни квалификационни дейности, насочени към семинари и дейности за обучение на връстници. 
За да се подкрепи местното сътрудничество, се предлага обща сума до 13 000 евро. Това включва:
- безвъзмездни средства за изпълнението на вашия местен проект (до 5000 EUR)
- свързана с процесите и специално пригодена подкрепа от експерти (до 5000 EUR)
- безвъзмездни средства за мобилност, т.е. финансова подкрепа за стажове в други градове в мрежата (до 3000 EUR).
В продължение на 18 месеца групи от по трима участници, по един от културния, публичния и частния сектор, формират местен междусекторен екип за осъществяването на иновативен проект в техния град. Всички екипи от различни европейски градове получават подкрепа за професионално обучение, техния местен проект, както и чрез международен обмен в рамките на Академичните срещи. На местно ниво екипите получават безвъзмездни средства и индивидуална подкрепа за проектите си чрез персонализирани инструменти от експерти като напътстване, модериране, консултиране и анализ на процесите.
Информацията е за: участници, които са базирани в една от 47-те държави-членки на Съвета на Европа, Косово или Беларус.
« към Търси се

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност