Второ изследване за въздействието върху Еразъм+

23 Юни 2017
« към Търси се

Второ изследване за въздействието върху Еразъм +
Проведеното от CHE Consult и ICF  - по инициатива на Европейската комисия  изследване   - има задача да направи анаиз на отношението към международната мобилност.
Всеки участник, който завърши проучването, ще получи индивидуализирана обратна връзка за собствените си личностни особености като любопитство, увереност и решителност и тези ценности ще бъдат сравнени сдруги на хиляди хора в цяла Европа.
Отговорите са високо ценени и ще се впишат в европейското проучване относно въздействието на транснационалната мобилност върху отделни лица (студенти, възпитаници и персонал) и ще спомогнат за подобряване на бъдещата рамка на политиките.
Изследването е напълно анонимно, анализът на данните е поверителен и няма да бъдат споделени отделни данни с трети страни.
Въпросникът е на разположение [http://www.mobility-survey.org/index.html] на английски, френски и немски език.
За въпроси, моля, свържете се с eisplus@che-consult.de
« към Търси се

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност