Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships

02 Май 2018
« към ТСА обучения

Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships

Seminar / Conference | 29 August – 1 September 2018 | Czech Republic

Формуляр за кандидатстване – eTwinning in KA2 S2S Partnerships

Краен срок за кандидатстване – 20 юни 2018г.

« към ТСА обучения

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност