Новини: Други

BEST събития за лятото на 2018 г. 27 Февруари 2018 Можете да намерите актуализирания списък на събитията за лятото на 2018 г. между 3 юни и 6 септември 2018 г. на следния сайт: [https://best.eu.org/courses/list.jsp] https://best.eu .org / курсове /... виж повече
ЮНЕСКО организира 3-дневен семинар в Бейрут, Ливан (27-29 март 2018 г.) 27 Февруари 2018 27-29 март 2018 г.: Арабскаjd младеж, застъпваща ieза равенство между половете и права на жените, Бейрут, Ливан В рамките на проект "Мрежи за средиземноморски младеж" (NET-MED Youth) ЮНЕСКО... виж повече
"Европейска солидарност и доброволна служба" (ESVS) подкрепя младите хора 26 Февруари 2018 EPs подкрепи действията за солидарност на младите доброволци В заседание на Комисията по култура и образование на Европейския парламент членовете на ЕП подкрепиха действията за солидарност на младите... виж повече
Нов генерален директор на ГД "Образование, младеж, спорт и култура" 26 Февруари 2018 Европейската комисия назначи г-жа Темис Христофиду за нов генерален директор на ГД "Образование, младеж, спорт и култура". Госпожа Христофиду е първият кипърски гражданин, назначен за... виж повече
Експертната група на ЕК по въпросите на младежта - резултати! 09 Февруари 2018 Разработена е програма за младите хора - според препоръките за политиките, за нуждите от обучение и с примери за добри практики за младежките работници и за лица, отговорни за вземането на решения:... виж повече
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество 24 Януари 2018 Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег-ИПП България - Сърбия" 2014-2020 г. Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни... виж повече
ЗАПОЧНА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 22 Януари 2018 Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката поставят младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа, тъй като те са носители на новото и... виж повече
информационна среща за висши държавни органи на 29.01.2018г. 19 Януари 2018 Европейската комисия, заедно с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, организира - в понеделник, 29 януари 2018 г., информационна среща за висши държавни органи, заинтересовани... виж повече
Публична консултация относно средствата на ЕС в областта на ценностите и мобилността 16 Януари 2018 Публична консултация относно средствата на ЕС в областта на ценностите и мобилността. През 2018 г. Европейската комисия ще направи изчерпателни предложения за следващото поколение финансови програми... виж повече
Безработица в Еврозоната данни на Евростат - ноември 2017г. 16 Януари 2018 Данни на Евростат за безработица в Eврозоната Според Евростат статистическата служба на Европейския съюз, сезонно коригираната безработица в еврозоната (EA19) е била 8,7% през ноември 2017 г., от... виж повече
Страници12345...14

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност