Отворен онлайн курс - "Основи на политиката за младежта"

26 Март 2018
« към Други

Отворен онлайн курс "Основи на политиката за младежта"
Доклад от първото издание на масов открит онлайн курс (MOOC), организиран от партньорството между Европейската комисия и Съвета на Европа по въпросите на младежката политика.
Целта на курса е да развие основни умения за ангажиране с младежките политики. Тя се фокусира върху основните елементи на политиката за младежта, стъпките на политиката за младежта (развитие, изпълнение, оценка), нейното въздействие върху младите хора и бъдещите стъпки на участниците в политиката за младежта.
Научете повече: тук
« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност