ЮНЕСКО организира 3-дневен семинар в Бейрут, Ливан (27-29 март 2018 г.)

27 Февруари 2018
« към Други

27-29 март 2018 г.: Арабскаjd младеж, застъпваща ieза равенство между половете и права на жените, Бейрут, Ливан
  
В рамките на проект "Мрежи за средиземноморски младеж" (NET-MED Youth) ЮНЕСКО организира 3-дневен семинар по застъпничество за равенство между половете и права на жените.
NET-MED Youth е съвместен проект на ЮНЕСКО / ЕС, включващ 10 страни (включително Ливан) от Източните и Западните басейни на Средиземно море.
Целта на проекта е да се създаде благоприятна среда за младите жени и мъже да развиват своите компетенции, да упражняват своите права и да се ангажират по значим начин като активни граждани, особено при вземането на решения, свързани с обществените политики.
Уъркшопът включва:
- Споделяне на добри практики и извлечени поуки от кампаниите за застъпничество за предотвратяване на насилието въз основа на пола (GBV) и изграждане на капацитет на младежки защитници / активисти в тази област;
- Разработване на капацитет за стратегическо планиране, основан на доказателства от знания, комуникационни умения и ефективна ангажираност на партньорските младежки организации, работещи по въпросите на равенството между половете и правата на жените, за планиране на национална и / или регионална кампания за превенция на ППБ;
- Укрепване на мрежите и обмена на практики между арабските и европейските младежки организации, за да се преодолее техният опит в областта на интегрирането на равенството между половете в рамките на насърчаването и защитата на културното наследство.
Краен срок за кандидатстване: 2 март 2018 г., 11:00 часа (CET)
Научете повече: https://database.youthforum.org/public/event-details/event/802
« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност