Нов генерален директор на ГД "Образование, младеж, спорт и култура"

26 Февруари 2018
« към Други

 Европейската комисия назначи г-жа  Темис Христофиду за нов генерален директор на ГД "Образование, младеж, спорт и култура".
 Госпожа Христофиду  е първият кипърски гражданин, назначен за генерален директор. След като работи в Европейската комисия в продължение на повече от 17 години, включително като заместник-началник на кабинета на бившата комисарка Андрула Василиу, отговаряща за образованието, културата, многоезичието и младежта, г-жа Христофиду може да се възползва от ценен опит и опит за новата си позиция, както и за изпълнението на заключенията от срещата на върха в Гьотеборг относно образованието и културата.
Г-жа Темис Христофиду ще поеме отговорностите на г-жа Матине Рейшердс , за да гарантира изпълнението на политическия мандат, както и да докладва на Комисията, като дава политически препоръки и осигурява ежедневното управление на ГД.
Източник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_en.htm
« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност