Експертната група на ЕК по въпросите на младежта - резултати!

09 Февруари 2018
« към Други

Разработена е  програма за младите хора - според препоръките за политиките, за нуждите от обучение и с примери за добри практики за младежките работници и за лица, отговорни за вземането на решения: разработка на експертна група, създадена, съгласно Работния план на Европейския съюз за младежта  - за периода 2016-2018 г.
Европейската комисия публикува доклад, който съдържа основните резултати от работата на експертната група на тема:
"Рискове, възможности и последици от цифровизацията за младежта, за младежките работници и за политиките за младежта" -  създаден в рамките на работния план на Европейския съюз за младежта за 2016-2018.
Докладът съдържа:
- Работна дефиниция на " дигитализация на работата с младежите";
- примери за иновативни практики за предоставяне на дитгитализация при работа с младежта и повишаване на квалификацията и  на цифровите умения на младежките работници;
- Политически препоръки относно развитието на дигтиталните умения при работа с младежта;
- определяне на потребностите от обучение на младежките работници, свързани с дигитализацията при работа с младежта, въз основа на съществуващите рамки за компетентност в областта на цифровите умения;
- Събиране на учебен материал, който е достъпен онлайн и който отговаря на идентифицираните нужди от обучение на младежки работници, свързани с  дигиталните компетентности при работа с младежта.
Резултатите от тази експертна група ще представляват интерес за всеки, който участва в  работата с младежи през 21-ви век, особено на младежките работници, на организациите, на доставчиците на обучение, на политиците, на други практикуващи и на изследователи.
Прочетете повече: http://bit.ly/2FYUQ0B
« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност