Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество

24 Януари 2018
« към Други

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег-ИПП България - Сърбия" 2014-2020 г. 
Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е 12 121 602 евро.
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
>> Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
>> Приоритетна ос 2. Младежи:
Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
>> Приоритетна ос 3. Околна среда:
Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
Специфична цел 3.2. Опазване на природата.
Повече информация можете да намерите тук.
Краен срок: 23 април 2018 г., 17:00 ч. местно българско време
« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност