Безработица в Еврозоната данни на Евростат - ноември 2017г.

16 Януари 2018
« към Други

Данни на Евростат за безработица в Eврозоната
Според Евростат статистическата служба на Европейския съюз, сезонно коригираната безработица в еврозоната (EA19) е била 8,7% през ноември 2017 г., от 8,8% през октомври 2017 г. и от 9,8% през ноември 2016 г. Това е най-ниската ставка, регистрирана в Еврозоната от януари 2009 г. Процентът на безработица в ЕС-28 е бил 7,3% през ноември 2017 г.,  7,4% през октомври 2017 г. и  8,3% през ноември 2016 г. Това е най-ниският процент, регистриран в ЕС-28 от октомври 2008 г.
Евростат изчислява, че 18,166 милиона мъже и жени в ЕС-28, от които 14,263 милиона в Еврозоната, са били безработни през ноември 2017 г. В сравнение с октомври 2017 г. броят на безработните лица е намалял с 155 000 в ЕС-28 и с 107 000 Еврозоната. В сравнение с ноември 2016 г. безработицата е спаднала с 2.133 млн. евро в ЕС-28 и с 1.561 млн. евро в Еврозоната.
През ноември 2017 г. в ЕС-28 са били безработни 3.698 милиона младежи (под 25 години), от които 2.624 милиона са в Еврозоната. В сравнение с ноември 2016 г. безработицата сред младежите намалява с 429 000 в ЕС-28 и с 286 000 в Еврозоната. През ноември 2017 г. равнището на младежка безработица е 16,2% в ЕС-28 и 18,2% в Еврозоната, в сравнение с 18,2% и 20,5% съответно през ноември 2016 г. През ноември 2017 г. най-ниските нива са наблюдавани в Чешката република (5,0% ) и Германия (6.6%), докато най-високи бяха регистрирани в Гърция (39.5% през септември 2017 г.), Испания (37.9%) и Италия (32.7%).
Прочетете повече: http://bit.ly/2CXXzKM
« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност