Стартира "Нова Европейска платформа на недекларирания труд"

06 Юни 2016
« към Други

Тя стартира на 27 май от Европейска комисия. Платформата е насочена към превръщането на недекларирания труд в декларирана работа, като по този начин се гарантира социална защита за милиони европейци, които губят чрез различни видове рискови условия на работа, включително зависими работни взаимоотношения скрити като самостоятелна заетост. Платформата се състои от съответните органи на всички държави-членки и представители на междуотраслови социални партньори на ниво ЕС.
Председателствана от Комисията, платформата ще обсъдят начини и средства за това как да се подобрят политиките и мерките за справяне с недекларирания труд, и насърчаване на сътрудничеството между националните органи и други участници по отношение на трансграничните аспекти на недекларирания труд. Освен това, тя ще се фокусира върху повишаване на информираността на обществото за проблема. Множество сектори с висока честота на недекларирания труд, ще бъдат представени на платформата, като например селското стопанство, туризма, строителството, охранителни услуги, почистване, търговия и автомобилния транспорт.

Платформата ще заседава два пъти годишно.
Комисията предлага да се съсредоточи в началото върху три приоритета:
- По-добро познаване на различните форми на недекларирания труд;
- Подпомагане на членовете си да се учат един от друг, чрез обмен на добри практики;
- Насърчаване на съвместни дейности, например за обмен на персонал, съвместни проверки на трансгранично ниво или кампании.

Прочети повече на http://bit.ly/1TOBMYf

« към Други

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали