Българските делегати на Структурния диалог

30 Март 2016
« към Други

През 2016 година започва Петият цикъл на Структурният диалог под председателството на Холандия-Словакия и Малта. Той ще продължи до юни 2017 г. Темата на петия цикъл е:  "Разрешаването на всички млади хора да се занимават с разнообразна, свързана и приобщаваща Европа - Готови за живота, Готови за обществото ".

Първата среща ще се проведе в периода 04 - 07 Април 2016г. в Амстердам, "Младежка конференция - Готови за живота, Готови за обществото ". Млади хора и политици от всички страни-членки на ЕС ще се срещнат, за да обсъдят как потребностите на младите хора могат да бъдат подкрепени, за да се даде възможност на оптималното развитие на техните таланти в нашето цифрово и мултикултурно общество. Ще има особен акцент върху младите хора, които са изправени пред повече предизвикателства, отколкото техните връстници, например, защото те имат психични проблеми или са с мигрантски произход.

Пове информация виж тук.

Националната работна група през Март избра следните делегати, които да представляват България по отношение на въпросите свързани със Структурния диалог - Александра Мирчева, Ивайло богомилов и Стефани Босева.

Нека ви ги представим:

   Alexandra         Александра Мирчева - член на Управителния съвет  и тренер на Национален младежки форум (НМФ). Тя е активен участник в процеса на Структурен диалог през последните две години на местно, национално и европейско ниво. Като младежки обучител към НМФ, провежда тренинги за „Структурен диалог и младежко овластяване“ в рамките на проекта на Националната работна група към Министерство на младежта и спорта (ММС), локални младежки академии на НМФ за включване на младите хора в процесите на взимане на решения на местно ниво и на международни тренинги.

През 2014 г. е част от българската делегация на третата заключителна Европейска младежка конференция в Солун в рамките на Третия цикъл на Структурния диалог с акцент върху "Младежко предприемачество за насърчаване на социалното включване на младите хора". Участник е и във форуми на Националните младежки съвети за мониторинг на резултатите от Третият цикъл, обмяна на добри практики за тяхното имплементиране на национално ниво и координиране на работата на Националните работни групи по Структурния диалог в рамките на Четвъртия цикъл „Младежко овластяване за политическо участие“.

Тя е част от екип експерти, провели срещи по места в страната, целящи запознаване с процеса и възможностите за работа с него на младежки работници, представители на младежки организации, активни млади хора и представители на институции, отговорни за вземането на решения, касаещи млади хора.

Александра Мирчева представя процесите по Структурния диалог на редица събития с участието на младежки организации, включително и на Информациони дни за програмата Еразъм +, организиран от ЦРЧР.

 Ivailo        Ивайло Богомилов е последна година студент по медицина в Медицински Университет – София, понастоящем стажант-лекар. От много години насам е активна част от младежкият сектор в България, като през това време е имал възможност да участва в различни младежки събития, като фасилитатор, треньор и организатор на такива, както на локално, така и на национално и европейско ниво .

В момента е част от управителния съвет на Асоциация на Обединените Европейски Студенти – София (AEGEE-Sofia) и се занимава с координирането на проекти.

От декември 2015 е заместник-председател на НМФ, като отговаря за приоритети Образование, Демографска политика, Здраве и физическа активност и Местни младежки политики.

Участвал е в няколко локални и национални конференции свързани със структурния диалог. Вярва, че чрез овластяването на младите хора, могат да се прокарват правилните политики, а така и да се осъществи желаната промяна в обществото!

 Stefania     Стефани Босева е младши изследовател в Институт за икономическа политика, където се занимава главно с младежки проекти и инициативи на ИИП, свързани с неформалното образование и овластяването на младежи и студенти. През лятото на 2015 г. провежда мащабно изследване на политиките за младежка заетост на национално и европейско ниво и участва активно в организирането и изпълнението на проект, целящ постигането на структурен диалог по въпросите на образованието и младежката заетост.

Тя е бакалавър по Европеистика от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като прекарва една година по програма Еразъм в ICES, Франция. По време на обучението си провежда няколко стажа в българската администрация, Европейския парламент и неправителствения сектор. Член е на Младежки екип Европа от 2012 г., като в рамките на проекта се включва в комуникационните инициативи на Представителството на Европейската комисия в България и на Информационното бюро на Европейския парламент. Преминала е обучения по презентационни и комуникационни умения, европейски политики и енергийна дипломация, участвала е в организирането и провеждането на конференции и симулационни модели, засягащи въпроси от европейския дневен ред. Говори английски и френски език, използва испански и руски.

« към Други

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали