Спортът в България

10 Май 2013
« към Други

Фитнесът е един от най-популярните спортове в България и фитнес клубове можеш да откриеш в цялата страна. Ако искаш да откриеш най-близкия до теб фитнес клуб, опитай да потърсиш в този каталог

Министерството на физическото възпитание и спорта дефинира националната стратегия в сферата на спорта, създава нормативната база в тази връзка, управлява финансирането за сектора, както и международното сътрудничество и академичното изследване в областта на спорта.

Спортни организации са спортни клубове, обединени спортни клубове, спортни федерации, спортни асоциации и национални спортни организации. Те са обикновено регистрирани като неправителствени организации със съотвените разрешени от закона цели.

- Спортните клубове и обединените спортни клубове  в страната предлагат обучение (за начинаещи и напреднали) и състезателни дейности за техните членове според избрания от тях спорт.

- Спортните федерации  са доброволни, самоуправляващи се съюзи от клубове според вида спорт. Те организират и координират цялостната дейност, свързана с представянето на различни нива, на националните отбори по различните спортове. Спортните федерации националните и международните спортни календари. Примери за спортни федерации са Българският футболен съюз и Съюзът на българските автомобилисти.

- Организации на национално ниво например са Българският туристически съюз и Българската асоциация „Спорт за учащи”. Тези организации обединяват спортни клубове, съюзи, федерации и други на базата на равнопоставеност и доброволно членство. Предметът на тяхната дейност е дефиниран в техните статути и приет на общите им събрания и националните конференции, които организират.

« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност