ЕС предоставя много безплатни ресурси за електронно обучение

07 Май 2020
« към Други

Никога досега моментът не е било по-подходящ за дистанционно обучение. По-долу ще откриеш подбрани онлайн ресурси и инструменти, чрез които се насърчават цифровото образование и обучение на учащите, учителите и преподавателите в Европа.

За да помогне на всички в този период на смущения, Европейската комисия публикува онлайн множество материали за електронно обучение. 

Обучение онлайн: къде да търсиш

Училищно образование

За учениците

 • Penji protects the planet (Пенджи опазва планетата) Открий тази образователна игра, която учи децата в началните и средните училища защо е важна устойчивостта на околната среда.
 • Кът за обучение: достъп до образователни материали, включително онлайн игри, чрез които учениците от всички възрасти могат да открият ЕС. 
 • Moby Click: разгледай тези материали за разработването на подпомогнато от технологиите обучение.
 • Нашият свят, нашето бъдеще:изменението на климата е едно от най-сериозните предизвикателства пред днешния свят. Тази платформа, която е много лесна за използване от потребителите, помага на младите хора да придобият допълнителни знания по темата.

За преподавателите:

 • School Education Gateway (портал за училищно образование): разгледай онлайн каталог на учебни материали и възможности за обучение за учители, достъпен на 23 европейски езика.
 • eTwinning: европейска платформа за сътрудничество, достъпна на 30 езика, която дава възможност на учителите да общуват, да обменят ресурси и заедно да създават проекти.
 • Virtual Teachers Toolbox: проучване на ресурсите за преподаване на базата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за да се помогне на учителите да предоставят отворено, онлайн, гъвкаво и висококачествено образование.

Висше образование

Ресурси за младите хора

 • Виртуален обмен по програма „Еразъм+“: разгледай новаторските възможности за виртуален обмен за младите хора в Европа и Южното Средиземноморие. 
 • Ресурсни центрове SALTO-YOUTH: разгледай онлайн каталог на инструменти за обучение в подкрепа на работата с младежта.

Учене за възрастни

 • Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE): запознай се с тази отворена, многоезична онлайн общност на специалисти в областта на ученето за възрастни, която допринася за подобряването на качеството и разнообразието на възможностите за учене за възрастни.
 • Code n’ social: открий тази интерактивна платформа, която дава достъп до качествено обучение по информационни и комуникационни технологии, включително умения по програмиране и основни технологични умения, предназначено за хората, изложени на риск от бедност и социално изключване.

Възползвай се максимално от този период у дома и може да научаваш по нещо ново всеки ден!

« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност