Евродеск през 2017

27 Юни 2018
« към Други

Годишният сборник на мрежата Евродеск представя най-добрите практики от младежката работа в цяла Европа, реализирани в рамките на локални, регионални, национални и европейски Евродеск инициативи.

През 2017 г., докато изпълнява мисията си да повишава информираността на младите хора за възможности за мобилност и образование, мрежата от Евродеск точки е успяла да отговори на 338 хил. запитвания, да разпространи 613 хил. публикации/брошури и да събере 3 млн. последователи в социалните мрежи.

« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност