Покана за подготвяне на проекти за предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност 

02 Май 2018
« към Кампании

Покана за проекти за предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност 
Краен срок: 4 октомври 2018 г. 17:00 часа брюкселско време 
Поканата е насочена към подкрепа за проекти, насочени към предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност, чрез:
- подобряване на отговорите на престъпления, свързани с омраза, и реч на омразата, включително, но не само, наказателноправни средства;
- подпомагане на жертвите на престъпления от омраза и реч на омразата;
- предотвратяване на омраза чрез насърчаване на толерантността и социалното сближаване.
В този смисъл проектите могат да бъдат насочени към специфичните особености на определени форми на нетолерантност като антисемитизма, анти-мюсюлманската омраза, хомофобията и трансфобията, антиджипсизма, ксенофобията и антимигрантската омраза, афрофобията, престъпленията от омраза срещу хората с увреждания.
Проектът може да бъде национален или транснационален.
Заявлението трябва да включва поне две организации (кандидат и партньор).
Заявената безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-ниска от 75 000 EUR.
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност