"Доброволци в областта на помощта на ЕС: Изграждане на техническа помощ и изграждане на капацитет".

03 Април 2018
« към Кампании

Поканата за представяне на предложения 2018 (EACEA / 14/2018) Инициатива "Доброволци в областта на помощта на ЕС: Изграждане на техническа помощ и изграждане на капацитет".
С тази покана Европейската комисия има за цел да укрепи капацитета на до 115 изпращащи и приемащи организации в следните области:
- управление на риска от бедствия, готовност и реагиране;
- обвързване на подпомагането, рехабилитацията и развитието (LRRD);
- Укрепване на местните доброволчески дейности в трети държави;
- Капацитет за сертифициране, включително административен капацитет;
- Капацитет за предоставяне на ранно предупреждение на местните общности.
Краен срок: 1 юни 2018 г., 12:00 часа полунощ.
Научете повече: https://bit.ly/2pWyu9A
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност