Календар на събитията в секторите „Младеж“ и „Спорт" - българското председателство на Съвета на ЕС в София

30 Март 2018
« към Кампании

Календар на събитията в секторите „Младеж“ и „Спорт“ по време на Българското председателство на Съвета на ЕС в София, организирани от Министерство на младежта и спорта. 

 

16-19 април 2018 г. - Конференция по младежки въпроси (София)

19-20 април 2018 г. - Среща на генералните директори, отговарящи за младежката политика (София)

11-12 юни 2018 г. - Среща на генералните директори, отговарящи за спорта в ЕС (София)

12-13 юни 2018 г. - Конференция: „Спортът за всички като инструмент за интеграция и мост между традиции и иновации“ (София)

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност