Проучване на стратегията на ЕС за младежта

26 Март 2018
« към Кампании

Публикувано от Европейската парламентарна служба за изследвания, Проучването анализира Младежката стратегия на ЕС, създадена с Резолюцията на Съвета, приета през ноември 2009 г., относно обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта за периода 2010-2018 г.
С помощта на наличните в различни документи и източници данни относно прилагането на стратегията "Младеж" това проучване следва структурата на резолюцията на Съвета, която обхваща всички изброени области на действие, както и видовете мерки, въведени на национално равнище от държавите-членки стратегия / политика / регламент / насоки / програма / други), за да се оцени връзката между нейните части и тяхното възприемане досега от основните участници в политиката на ЕС за младежта. То представя компилация от констатации, позволяващи на читателя да разбере колко е направено досега и показва значителна еволюция в дейността на Европейския съюз и отделните държави-членки, особено в извличането на добри практики и предприемането на съвместни проекти.
Прочетете повече: тук
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност