Деветият Международен фонд за културно многообразие (IFCD) на Unesco стартира

23 Март 2018
« към Кампании

Поканата за 9-ия Международен фонд за културно многообразие (IFCD) на Unesco!
Фондът подкрепя проекти, целящи насърчаване на устойчивото развитие и намаляването на бедността в развиващите се страни, които са страни по Конвенцията от 2005 г. за защита и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.
Кандидатите ще трябва да се консултират със своите национални комисии за ЮНЕСКО за крайния срок за тяхното представяне на национално ниво.
Заявленията трябва да бъдат на английски или френски език и проектите трябва да започнат най-рано през март 2019 г.
Краен срок за подаване на заявления до националните комисии: 16 април 2018 г., полунощ CET.
Научете повече: http://en.unesco.org/creativity/ifcd
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност