Експерен семинар "От добро към по-добро", Лил, Франция

23 Март 2018
« към Кампании

Експерен семинар "От добро към по-добро", Лил, Франция - 
Заедно с Френската национална агенция по програма "Еразъм+", "Младежта в действие", Европейската платформа за мобилност на ученето (EPLM) приканва практикуващи, изследователи и лица, вземащи решения от държавите-членки на Европейския съюз и на Съвета на Европа, както и техници и разработчиците на приложения да се включат в експертен семинар за рамката за качество на проектите за мобилност с учебна цел в областта на младежта.
По-конкретно семинарът ще разгледа два инструмента, които Европейската платформа за мобилност на ученето (EPLM) разработва за подпомагане на качеството в проектите за мобилност с учебна цел: Наръчник за качеството на проектите за мобилност на младите хора (представящ принципи за качество, показатели и примери за добра практика) и практическо уеб приложение, насочено към младежките работници за самооценка на качеството в проектите за мобилност в областта на младежта.
Участниците ще могат:
- да споделят многото измерения на качеството в проектите, обменяйте практики и ресурси, изучавайте се от другите и се вдъхновете от алтернативни подходи за подобряване на собствените си;
-  да споделят своя опит във връзка с развитието на инструмента за качество, което ще бъде разпространено до заинтересованите страни в цяла Европа през 2019 г., за да се подкрепи качеството на мобилността с учебна цел;
- да получават актуализации относно най-новите предложения за политики, както и резултати от научни изследвания, свързани с терена, и възможност да се срещнат с изследователите;
-  да изграждат по-силна мрежа в секторите (политика / практика / изследване), разширяване на контактите и работните ви взаимоотношения, за да можете да предлагате по-силни и по-добри проекти за мобилност с учебна цел в областта на младежта;
Краен срок до [http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/Application-form-2] се прилага: 25 март 2018, 23:59 CET.
Научете повече: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/lm-expert-seminar-2018
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност