Нови възможности за пътуване в Европа за младите хора

02 Март 2018
« към Кампании

 Европейската комисия предприе първите стъпки за изпълнение на предложението на Европейския парламент за приемане на "Решение за безвъзмездна помощ за гражданите на 18-годишна възраст"  - чрез приемане на решение за финансиране. С бюджет от 12 млн. Евро през 2018 г. се очаква тази дейност да даде на около 20 000-30 000 младежи опит в пътуването, който би спомогнал за насърчаване на европейска идентичност, за укрепване на общите европейски ценности и за насърчаване на откриването на европейски обекти и култури.
Това предложение съответства на амбициите на ЕС да насърчава мобилността с учебна цел, активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността на всички млади хора. Целта на инициативата е да предложи на младите хора, независимо от социалния или образователния им произход, и на хората с намалена подвижност, възможност да пътуват в чужбина.
Ще бъде организирана промоционална кампания за информиране на младите европейци, които са навършили 18 години за тази нова възможност, и може да включва открит конкурс за избор на първите млади хора, които ще пътуват. Очаква се първите участници да пътуват това лято.
Те ще направят това по железопътен транспорт като общо правило, но при необходимост трябва да са налице алтернативни видове транспорт, като се отчитат екологичните съображения, както и времето и разстоянието.
Прочетете повече: http://bit.ly/2FHcpn7
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност