Експертна среща за борба с фалшивите новини и дезинформацията онлайн

26 Февруари 2018
« към Кампании

 Експертна среща за борба с фалшивите новини и дезинформацията онлайн
Европейската комисия - с участието на 100 експерти, идващи от академичните среди, журналистиката и публичния сектор, за да обсъдят бъдещи действия за борба с разпространението на фалшиви новини и дезинформация онлайн.
От ноември миналата година Комисията консултира гражданите, чрез онлайн платформите, информационните организации, изследователите и обществените органи, за да събере виждания за това как да дефинираме европейски подход по отношение на това явление.
През януари експертна група на високо равнище за фалшиви новини започна своята работа, за да помогне за разработването на стратегия за борба с фалшивите новини и дезинформацията онлайн.
Резултатите от общественото допитване, заключенията на Групата на високо равнище, предстоящия Евробарометър и дискусиите ще бъдат използвани в инициативите срещу фалшиви новини, които Комисията ще представи през пролетта на 2018 г.
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност