Открит онлайн курс (MOOC) за младежката политика през 2018 г.

26 Февруари 2018
« към Кампании

Партньорството между Европейската комисия и Съвета на Европа в областта на младежта ще проведе второто издание на своя масивен открит онлайн курс (MOOC) за младежката политика през 2018 г.
Целта на онлайн курса е да подпомогне обучаемите да получат информацията на обхвата, участниците, компонентите, механизмите и историята на младежката политика в Европа.
Курсът има продължителност шест седмици и се предвижда да започне през първата половина на октомври 2018 година.
В този контекст младежкото партньорство между ЕС и Съвета на Европа търси двама доставчици на консултантски услуги за по-нататъшно разработване на съдържанието на курса и за съдействие за провеждане на курса.
Краен срок: 20 февруари 2018, 23:59 CET.
За допълнителна подкрепа, моля, свържете се с mara.georgescu@partnership-eu.coe.int
Открийте повече:
[http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10616818/TF+2018+MOOC.docx/d75a6e71-a9be-a3c7-c757-4b9ece510d6a] Оферта
[http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10616818/AE+2018+MOOC.docx/6b728e11-560d-7014-b8b5-0d568d557cd9] Условия за ангажираност
[http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10616818/Call+questions+and+answers.pdf/e31ece07-bc86-8071-c2c1-2b67b73b6dd1] Често задавани въпроси
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност