Търсят се двама фасилитатори за симпозиума "Connecting the Dots"

09 Февруари 2018
« към Кампании

Партньорството за младежта между ЕС и Съвета на Европа  публикува
Покана за двама фасилитатори за симпозиума "Connecting the Dots",
който ще проведе на 26-28 юни 2018 г. в Талин, Естония.
Допустимите фасилитатори трябва:
- имат опит в улесняването и модерирането на конференции, семинари, симпозиуми или подобни събития;
- да имат познания и опит в работата с млади хора, използващи цифрови инструменти, цифровизацията на работата с младежта и неравенствата биха били предимство;
- да бъде компетентен да използва иновативни онлайн инструменти за подготовка и провеждане на конференции и събития;
- да бъде в състояние да разработи методологията на събитието и да осигури динамичен процес и участие (въз основа на елементите на програмата);
- да си сътрудничи със заинтересовани страни от различни професионални, политически и културни среди;
- да владеят много добре английски език.
Задачи
- допринася за разработването и подготовката на програмата;
- подготвя и улеснява различните сесии на симпозиума;
- сътрудничи на докладчика относно предоставянето на материал за доклада.
Избраните трябва да са на разположение за 1,5-дневната подготвителна среща на 20-21 февруари 2018 г. в Брюксел и за 2 дни на 5-6 април 2018 г. в Тарту (Естония), както и да участват в симпозиума, пристигайки на мястото на 25 Юни сутринта и  да си заминат - на 28 юни, след края на събитието.
Такси
Предвидената такса за всеки посредник е 2100 EUR.
Настаняването, пътуването ще им дадат даде възможност да участват в подготвителните срещи, както и в симпозиума, като разходите ще бъдат за сметка на партньорството между ЕС и Съвета на Европа.
Краен срок
Заинтересованите кандидати трябва да изпратят своята автобиография и кратко мотивационно писмо, с максимум една страница, включително информация за опита и знанията в областта на младежта - до 12 февруари 2018 г., 9:00 ч. , по електронна поща на: youth-partnership@partnership-eu.coe.int 
Успешните кандидати ще бъдат информирани до 14 февруари 2018 г.
Научете повече: http://bit.ly/2C7sNcU
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност