нови покани за действие "Хоризонт2020: Мария Склодовска-Кюри" (MSCA)

19 Януари 2018
« към Кампании

Публискувани са нови покани за "Хоризонт 2020: Мария Склодовска-Кюри" (MSCA).
Иновативни  мрежи (ITN): подкрепа за съвместни научни изследвания и / или докторски програми, осъществявани от европейски партньорства на университети, изследователски институции и неакадемични организации.
Краен срок: 15 януари 2019 г., 17:00 часа CET.
Индивидуални стипендии (IF): подкрепа за опитни изследователи, които предприемат мобилност между страни, по желание на неакадемичния сектор, за подпомагане на мобилността на изследователите в Европа и извън нея, както и за привличане на най-добрите чуждестранни изследователи за работа в ЕС.
Краен срок: 12 септември 2018 г., 17:00 часа CET
Съфинансиране на регионални, национални и международни програми, финансиращи стипендии, включващи мобилност към или от друга държава: да се насърчава трансграничното движение на изследователи и да се осигурят добри условия на труд.
Краен срок: 27 септември 2018 г., 17:00 часа CET
Обмен на персонал в областта на научните изследвания и иновациите (RISE): международни и между- чрез оказване на подкрепа на краткосрочната мобилност на персонала в областта на научните изследвания и иновациите на всички кариерни нива, от най-младите до най-възрастните, включително и административния и техническия персонал.
Краен срок: 21 март 2018 г., 17:00 часа CET
Нова нощ на европейските изследователи (NIGHT): да се стимулира интересът към кариерата в научноизследователската дейност, особено сред младите хора.
Краен срок: 14 февруари 2018 г., 17:00 часа CET.
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност