Програма „Европа за гражданите“ - 2018 

19 Януари 2018
« към Кампании

 Програма „Европа за гражданите“2018 
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните направления и мерки по програмата „Европа за гражданите“: 
>> НАПРАВЛЕНИЕ 1: Европейска памет за миналото
Специфични приоритети:
1. Чествания на исторически повратни точки в неотдавнашната европейска история (1938/1939 Началото на Втората световна война; 1948 г. Началото на Студената война; 1948 Хагският конгрес и интеграцията на Европа; 1968 Протест и движения на гражданските права, нахлуване в Чехословакия, студентски протести и антисемитска кампания в Полша)
2. Гражданското общество и гражданското участие в тоталитарните режими
3. Антисемитизъм, антициганизъм, ксенофобия, хомофобия и други форми на нетолерантност: извличане на поуките за днес
4. Демократичен преход и присъединяване към Европейския съюз
>> НАПРАВЛЕНИЕ 2: Демократична ангажираност и гражданско участие 
- Побратимяване на градове 
- Мрежи от градове 
- Проекти за гражданското общество
Специфични приоритети:
1. Дебат за бъдещето на Европа и противодействие на евроскептицизма
2. Насърчаване на солидарността във време на криза
3. Насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство и борбата със стигматизирането на мигрантите и малцинствените групи
4. Европейска година на културното наследство 2018 г.
Краен срок: 1 март 2018 г. 
Повече информация можете да намерите тук.
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност