Конкурс за доброволческа инициатива "Доброволчеството - умения за успех"

07 Ноември 2017
« към Кампании

Европас-България, Еврогайдънс-България и Евродеск-България организират

Конкурс за доброволческа инициатива "Доброволчеството - умения за успех"
Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:
• Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности
• Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност
Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.
Всяка организация има право да подаде само една кандидатура.
Кандидатстването за конкурса се извършва електронно на следния адрес:
Краен срок – 26 ноември 2017 година (включително)
 Научете повече/files/competition.pdf тук

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност