МИКЦ – мрежата от младежки центрове в България

10 Май 2013
« към Кампании

Мрежата от МИКЦ се управлява на национално ниво от Национален център Европейски младежки програми и инициативи. МИКЦ има във всеки областен град и неговите услуги са безплатни. Центровете са отворени за всички млади хора и предоставят следните услуги

  • Разработване и разпространение на информация и информационни материали;
  • Възможност за индивидуални и групови  консултация с психолог, младежки работници и други специалисти
  • Организиране на конференции и младежки дискусии;
  • Осъществяване на обучения, семинари и младежки кампании;
  • Сформиране на клубове за насърчаване на предприемачеството и срещи с бизнеса;
  • Сформиране на младежки групи за местно развитие.
  • Популяризиране на младежката работа, принципите за младежка работа и добри практики за работа с млади хора;
  • Организиране и реализиране на инициативи, свързани със Световни дни за младежка активност, Европейска седмица за младежка активност и Международен ден на младежта – 12 август

Актуален списък с адресите и интернет страниците на МИКЦ в страната, можеш да откриеш  на http://www.mikc.bg/network/

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност