Кампания за борба с трафика на хора

23 Май 2013
« към Кампании

Националната комисия за борба с трафика на хора и Менпауър България стартират кампанията „Нулева толерантност към трафика на хора". Кампанията цели повишаване на информираността на гражданите по проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация, както и повишаването на ангажираността на работодателите в превенцията на това явление

Много хора, които търся сезонна или постоянна работа в чужбина или искат да продължат образованието си в друга страна, стават жертви на измама. Често предварителните договорки и обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и работа. Нещо повече, хората работят и живеят в мизерни условия и получават много малко или никакво заплащане. Често документите за самоличност на жертвите са отнети от работодателя, те заплащат нерегламентира сума (дълг) за това, че им е осигурена работа, жилище и/или храна. Често тези взаимоотношения не са уредени предварително с договор или ако е подписан такъв, то той е на чужд език, който работникът не владее и се оказва че договорът няма юридическа стойност.

Това на практика означава, че са експлоатирани. Ако сте в такава ситуация или познавате човек в такава ситуация, Вие сте станали жертва на трафик на хора с цел трудова експлоатация.

Затова, преди да заминете:

Проучете добре агенцията, фирмата, университета или работодателя, при когото отивате. Списък с лицензираните трудови посредници има на интернет страницата на Агенция по заетостта

Не се доверявайте на съмнителни обяви с обещания за високо заплащане за нискоквалифицирана работа в чужбина, особено такива, които са залепени по улиците, разпечатани на принтер и имат само мобилен телефон;

• За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя;

Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;

Посъветвайте се с Нациалналата комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина;

• Вземете с Вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях или с полицията там - вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ.

Важни телефонни номера

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.)

Международна организация по миграция – гореща телефонна линия – тел. + 359 2 939 47 77

За пострадали от насилие:

Фондация „Асоциация Анимус" – тел. + 359 2 981 76 86

Фондация „Център Надя" - гореща телефонна линия за изчезнали деца 116 000

Видео

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност