Защо изборите за Европейски парламент през 2014 г. са по-различни?

10 Май 2014
« към Кампании

Според проучването на Европейската комисия, осъществено от Лондонското училище по икономика на тема „Участие на младите хора в демократичния живот", сред младежите се наблюдава нарастваща неудовлетвореност от начина на функциониране на политиката. Младите хора искат да участват в политиката, за да бъдат чути и да се включат по различни начини. Интернет и новите технологии се възприемат като средство за подобряване на участието. Младите хора искат също повече информация за политиката и изборите и уважават специфичните институционални структури, които биха могли да подобрят тяхното участие и представителство. Обикновените хора и местните младежки организации успешно допринасят за мотивирането на младите хора да се включат.

Защо гласуването за избор на Европейски парламент е толкова важно?

За първи път политическото разпределение на членовете на Европейския парламент ще определи кой ще бъде начело на Европейската комисия — изпълнителният орган на ЕС, който предлага европейското законодателство и съблюдава неговото прилагане. Според новите правила ръководителите на правителствата в ЕС, които ще предложат кандидата за председател на бъдещата Комисия, трябва да направят това въз основа на резултатите от изборите. Европейският парламент ще избере новия председател на ЕК с мнозинство на съставляващите го членове, т.е. кандидатът трябва да получи поне половината (376) от гласовете на всички 751 депутати в ЕП. В този контекст, европейските политически партии вече определиха своите кандидати за тази ръководна позиция. Това ще позволи на гражданите да имат решаваща роля при избора на нов председател на Комисията. 
Новото политическо мнозинство в ЕП, което ще възникне в резултат на изборите, ще има също така огромна роля при изготвянето на европейското законодателство през следващите пет години в области, вариращи от единния пазар до гражданските свободи. Парламентът — единствената пряко избирана европейска институция, вече е първостепенна част от системата за взимане на решения в ЕС и има равноправна на националните правителства тежест по почти всички европейски закони. По този начин гласоподавателите ще бъдат по-влиятелни от всякога.
Значително нарасналите през 2009 г. правомощия на Европейския парламент се усещат все по-силно, особено в момента, когато Европейският съюз се опитва да преодолее последствията от икономическата криза и членовете на ЕП изготвят законодателство в тази насока, като например за ефективно бюджетно регулиране, за спасяване на банките в затруднено положение и за определяне на таван на бонусите, получавани от банкерите. Ето защо изборите през май ще позволят на гласоподавателите да допринесат за засилването или за промяната на посоката, която Европа е поела, за да се справи с икономическата криза, както и за много други въпроси, засягащи ежедневието ни.
« към Кампании

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали