Международна кампания NO HATE SPEECH

18 Май 2013
« към Кампании

На 22 март 2013 г. бе даден старт на кампанията „No Hate Speech Movement" с пускането на онлайн платформата - www.nohatespeechmovement.org, в която младите хора могат да качват свои видео изявления, снимки или други визуални материали, с които да допринесат емоционално или рационално за разбирането на словесната агресия, идентичността и дискриминацията. Млади модератори ще работят доброволно, за да осигурят безопасност и сигурност на участващите. Тази инициатива на Съвета на Европа ще се популяризира в България от НЦЕМПИ в ролята на национален координатор на кампанията. 
Словесната агресия не е нов казус, дори в някои държави се смята за престъпление. Онлайн измеренията й, както и потенциалното й влияние върху демократичното развитие, не само увеличават рисковете, но дават и нови поводи за размисъл сред младите хора и активните неправителствени организации. Докато мониторингът на словесната агресия в традиционните медии е по-лесно измерим, то онлайн разпространението й е трудно проследимо.
Според дефиницията на Съвета на Европа, словесната агресия обхваща всички форми на изразяване, които разпространяват, инициират, насърчават или окачествяват омраза на расова основа, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза, които се основават на нетолерантност, като например: нетолерантност, изразена чрез агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност към малцинствата, мигрантите и емигрантите.
"Младите хора борещи се срещу словесната агресия онлайн" е проект на Съвета на Европа, който се реализира в периода 2012 - 2014 г. Проектът застава зад равенството, достойнството, човешките права и разнообразието. Целите му са да се бори с онлайн расизма и дискриминацията, изразени като "hate speech" чрез обучение и предоставяне на необходимите умения на младите хора и неправителствените организации, да разпознават и да противодействат на подобно нарушаване на човешките права.
Движението „No Hate Speech Movement" ще има европейско измерение с различни национални и местни кампании, в които основна роля ще имат младите хора, които ще участват в онлайн и реални дейности и ще бъдат преките носители на посланията на движението.
Основните цели на Движението „No Hate Speech Movement" са:
  • да повиши осведомеността за словесната агресия онлайн и рисковете за демокрацията и младите хора, както и медийната и интернет грамотност;
  • да подкрепя младите хора, които отстояват човешките права, онлайн и офлайн;
  • да намали нивото на толерантност към словесната агресия онлайн
  • да мобилизира, обучи и свърже в мрежа онлайн млади активисти за човешките права;
  • да открива и регистрира словесна агресия онлайн и да промотира средства за конструктивна ответна реакция;
  • да подкрепи хора и групи, подложени на словесна агресия онлайн;
  • да съдейства за развитието на европейска политика за борбата със словесната агресия.
Освен онлайн платформата за споделяне на лично виждане за словесната агресия чрез снимки, видео и други материали, през месец май 2013 г. ще бъде стартиран и сайтът www.hatespeechwatch.org, в който потребителите ще могат да качват доказателства за hate speech, които са намерили в интернет. В тази база данни, която ще се допълва от самите потребители, всеки ще може да коментира, да се "таг"-ва и/или да споделя. Специалните "действай" функции ще позволяват на онлайн активистите да реагират, ако някой случай на словесна агресия има нужда от външна намеса.

Ако вашата организация желае да се включи в кампанията, можете да го направите чрез координационната уеб страница. Това е портал за организаторите и активистите на кампанията с актуална информация за работата, която се извършва по кампанията. 

Във всички дейности, специално внимание ще бъде обърнато на словесната агресия в училищата и в университетите.
Банерите и логата към кампанията в различни формати можете да изтеглите от тук.

За допълнителна информация по кампанията, можете да се свържете с НЦЕМПИ: Лице за контакт - Теодора Христофорова e-mail: thristoforova@youthbg.info

Видео

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност