Победители в „ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА В БЪЛГАРИЯ“

22 Ноември 2022
« към Кампании

Скъпи приятели,

Във връзка с проведен конкурс за най - добро представяне в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г., организирана в рамките на съпътстващи дейности eTwinning за България, Европас - България, Еврогайдънс - България, Евродеск - България и Национален екип по ПОО - България в периода 05.05.2022 г. - 17.05.2022 г., представяме на Вашето внимание печелившите участници.

С цел разграничаване на участниците в различните възрастови групи, комисията раздели постъпилите кандидатури в 4 категории, като за всяка от тях определи трите най - добри събития.

В конкурса се включиха 44 броя организации, които са участвали в националната инициатива за отбелязване на 9 май, като „Ден на Европа“ и „Европейска година на младежта 2022 г.

Екипите на дейности eTwinning за България, Европас - България, Еврогайдънс - България, Евродеск - България и Национален екип по ПОО благодарят на всички участвали в конкурса и им пожелават успех в бъдещи инициативи на съпътстващите дейности на ЦРЧР.

Наградените участници са, както следва:

1.         Победители в категория на събития, включващи участници от 3 до 7 години:

-           1-во място: Детска градина „Първи юни“, гр. Горна Оряховица;

-           2-ро място: ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна;

-           3-то място: „Асоциация за развитие на българския спорт“, гр. София

2.         Победители в категория на събития, включващи участници от 8 до 15 години:

-           1-во място: Основно училище „Валери Петров“, гр. Плевен;

-           2-ро място: НПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен;

-           3-то място: ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград

3.         Победители в категория на събития, включващи участници от 16 до 19 години:

-           1-во място: ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца;

-           2-ро място: Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.  Бургас;

-           3-то място: Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански

4.         Победители в категория на събития, включващи участници над 19 години:

-           1-во място: Медицински университет – гр. Плевен;

-           2-ро място: Студентски съвет към Медицински университет – гр. Пловдив;

-           3-то място: ДГ 184 „Мечо Пух“ – гр. София       

Честито на победителите!

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност