Консултации за бъдещето на Европа

10 Май 2018
« към Кампании

Консултация относно бъдещето на Европа
На 9 май -  Деня на Европа, Европейската комисия стартира онлайн обществено допитване, насочено към всички европейци, като ги попита в каква посока искат Европейският съюз да предприеме в бъдеще.
Консултацията беше подготвена на 5-6 май от граждански панел от 96 граждани от 27 държави-членки, които се събраха, за да изготвят онлайн анкета с 12 въпроса, която да бъде представена на колегите си европейци.
Двудневната среща бе домакин на Европейския икономически и социален комитет.
Консултацията е част от продължаващия дебат относно бъдещето на ЕС на 27-годишна възраст, стартиран с Бялата книга на Комисията от 1 март 2017 г.
Консултацията ще продължи паралелно с текущите граждански диалози, организирани от Европейската комисия и от държавите-членки. Почти 700 от тези интерактивни обществени дебати се проведоха в 160 града от 2012 г. насам, а Комисията ще увеличи честотата им до сега и до европейските избори през май 2019 г., с цел организиране на още 500 събития.
В допълнение към работата на Комисията, гражданските диалози вече се организират от националните правителства във всички държави-членки, след инициатива на Франция, която получи подкрепата на държавните и правителствените ръководители на бъдещия ЕС-27.
Комисията ще представи на държавите-членки междинен доклад относно процеса на Бялата книга на Европейския съвет през декември 2018 г.
След това на първата среща на върха ЕС-27 в Сибиу, Румъния, ще бъде представен окончателен доклад на 9 май 2019 г., само няколко седмици преди европейските избори.
Консултацията можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_en
Прочетете още
[https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/dialogue-with-citizens-ahead-european-elections_en.pdf] Информационен лист: Диалог с гражданите преди изборите за Европейски парламент
[https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/citizens-dialogues-future-europe_en.pdf] Брошура: Граждански диалог за бъдещето на Европа
[https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en] Бяла книга за бъдещето на Европа
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност