Проучване относно хартата на Съвета на Европа

15 Юни 2016
« към Образование

Хартата на Съветът на Европа за образование, за демократично гражданство и образование за човешки права е приет през 2010 г. и е основен документ, който очертава стандартите и принципите за гражданство и човешки права в образованието.

Съветът на Европа прави преглед на степента на прилагане на Хартата в страните-членки на всеки 5 години, за да се подкрепи и оцени, определи и обменят добри практики, да се разработят нови политики и мерки за подпомагане. Нов цикъл ще стартира през 2016 г. за двата отдела образованиеи младеж към Съвета на Европа и неговите резултати ще бъдат завършени и предоставени през 2017.

Изследването е адресирано до представители на младежки организации (официално признати и неформални групи) и неправителствени организации (НПО), които работят в областта на образованието и обучението по човешки права за демократично гражданство на местно, национално и международно ниво.

Изследването е на разположение на английски, френски и руски и ще бъде отворена до 15 юни, 2016.

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност