Конференция за млади учени „Европейската политика за развитие - предизвикателства и възможности"

27 Април 2018
« към Образование

Конференция за млади учени „Европейската политика за развитие - предизвикателства и възможности"
Национална конференция за млади учени на тема „Европейските политики за развитие – предизвикателства и възможности" ще се проведе на 14 юни 2018 г. в „Огледална зала" в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски". 
Събитието има за цел да предостави платформа на млади учени и представители на държавни институции, академични среди, неправителствени организации, медии и други да представят своята изследователска работа в областта на политиката за международно сътрудничество и развитие.
Кой може да участва?
В конференцията могат да вземат участие млади учени, докторанти, експерти и представители на гражданското общество, занимаващи се с проблеми на международното сътрудничество за развитие и теми, близки до Целите за устойчиво развитие.
Как може да се регистрирате?
За да се включите в конференцията, може да изпратите заявка за участие на имейл адрес research@epi-bg.org
до 13 май 2018 г.
Заявката трябва да включва:
- две имена;
- научно звание/степен;
- тема;
- университет/организация (ако е приложимо);
- данни за контакт;
- заглавие и резюме на доклад в обем до половин страница, до шест ключови думи и JEL код.
Организаторите покриват настаняване и пътни разходи за одобрените участници от страната.
овече информация: http://bpid.eu/?p=1388〈=BG 
Националната конференция се организира в сътрудничество с Института за икономическа политика (ИИП) като част от проект „Граждански диалог за развитие“, изпълняван от Българска платформа за международно развитие във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС и с финансовата подкрепа на ЕК.
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност