Курсове, организирани от Борда на европейските студенти по технологии

30 Септември 2013
« към Образование

Бордът  на европейските студенти по технологии  е студентска организация с нестопанска цел . Тя се управлява от студенти , работещи за студенти. BEST организира различни дейности ,  с които студентите могат да получат международен опит , да установят контакти , да подобрят знанията си по английски език  и не последно място да се забавляват . Всеки BEST курс се състои от 20-30 студенти по инженерни специалности.

Местните  BEST групи  организират  кратки (едно- или двуседмични) курсове през годината , където студенти по технически специалности  имат възможност да научат повече по конкретна тема в тяхната сфера на интереси. BEST организира и семинари по образователни въпроси , инженерни състезания и развлекателни събития.

По време на учебния процес  участниците посещават лекции  на  преподаватели от различни  университети или от експерти на компании. Те посещават още фирми, промишлени предприятия или изследователски центрове.

Темите на обучението включват главно различни технологични области , икономика, маркетинг и мениджмънт .

В края на курса студентите полагат изпит , който е предназначен за проверка на резултатите от курса и оценка от своето представяне . Все по-голям брой курсове са признават от много университети и студентите имат възможност да получат допълни кредити.

На този линк можете да намерите списък с BEST курсове:

http://www.best.eu.org/student/courses/deadlines.jsp?season=winter13

Разходите за настаняване и издръжка по време на цялото събитие , транспорт до лекции и всички дейности, свързани със съдържанието на събитието , учебни материали и разходи и социални дейности са покрити от BEST.

В зависимост от състоянието на местната BEST група , може да има такса за участие :

максималният размер на таксата е 4 евро на ден (но не повече от 45 EUR общо за целия престой) за студенти от Австрия, Белгия, Дания, Холандия и Норвегия

Студентите  от Чехия , Финландия, Франция , Германия, Гърция , Италия, Словения , Испания и Швеция плащат 2/3 от таксата .

Студенти те от България, Хърватия , Естония, Исландия , Унгария , Латвия, Литва , Полша, Португалия , Румъния, Словакия и Турция плащат 1/3 от таксата .

Студентите  от Македония , Молдова, Руската република , Сърбия и Украйна не плащат такса.

Повече информация може да откриете тук: http://www.best.eu.org/student/courses/index.jsp

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност