За младите българи от чужбина – още места за студенти

30 Март 2018
« към Образование

От 1000 на 2000 се увеличават осигурените от българската държава места за обучение на наши сънародници от чужбина в държавните висши училища, реши правителството.

За първенците на националните олимпиади по български език и литература и на випуски на средни и висши училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан местата се увеличават от 15 на 30.

За образователната и научна степен "доктор" увеличението е от 20 на 40 места, а за следдипломна специализация периодът от 120 месеца се увеличава на 240 месеца.

Във връзка с разширяването на мрежата от училища в чужбина с преподаване на български език и литература, история на България, география на България и др., е одобрено увеличаване на броя на преподавателите, изпращани от МОН в тези училища от 30 на 50.

Основни предпоставки за приетите промени са, че в страни като Украйна, Молдова, Сърбия, Република Македония, Албания се наблюдава трайна тенденция на увеличаване броя на кандидатите за студенти, докторанти и специализанти и повишен интерес към обучение в български висши училища и научни организации.

Дава се и възможност на висшите училища да предоставят допълнителни стипендии на студентите, обучаващи се в специалности от т. нар. приоритетни професионални направления.

Другата промяна е свързана с актуализирането на размерите на някои видове стипендии. От 450 лв. на 500 лв. месечно се увеличава стипендията за докторантите. Този размер е максималната възможна сума на този етап и е следствие от редица направени анализи и проведени разговори с представители на докторантите и висшите училища.

От 135 лв. на 250 лв. се увеличава и размерът на стипендиите, предоставяни на студенти-чужденци, приети за обучение в България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование CEEPUS III. Целта е да се постигне по-справедливо компенсиране на разходите на тези студенти при престоя им у нас, защото българските студенти, обучаващи се в чужди висши училища по тази програма за обмен, получават стипендии приблизително от 200 евро.

Ще има и възможност повече студенти да бъдат приемани в специалността "Туризъм" в области, където секторът формира по-висока добавена стойност. Тази мярка се налага заради липсата на оперативни ръководни и изпълнителски кадри за туристическата индустрия в България.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/02/21/za-mladite-bylgari-ot-chujbina-oshte-mesta-vyv-vuz-ovete.368668

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност