ОЩЕ ЕДНА БАНКА ЩЕ КРЕДИТИРА СТУДЕНТИТЕ

30 Март 2018
« към Образование

Българо-американска кредитна банка” АД се присъедини към студентското кредитиране, като сключи типов договор с Министерството на образованието и науката. С това банките, пред които студентите и докторантите могат да кандидатстват за кредити, стават шест  -  „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД, „Юробанк България“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД. 

Кредитирането на студенти и докторанти, като част от студентското подпомагане, е един от важните инструменти за постигане на по-добър баланс и по-високо ниво на съучастие във финансирането на висшето образование при запазване и разширяване на възможностите за достъп.

Чрез механизма за споделяне на финансовата отговорност за обучението между държавата и обучаваните, се дава възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност да осигурят сами средства за такси за обучение и средства за издръжка на обучението си. Системата за кредитиране на студентите и докторантите допринася за увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, и осигурява устойчивост на принципа за гарантиране на достъп до висше образование на лица независимо от техния социален статус. Тя е осигурена държавна гаранция и се урежда чрез правната рамка на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Програмата за студентско кредитиране стартира от 01.09.2010 г. За периода от  01.09.2010 г. до настоящия момент са сключени общо 20 031  броя кредити по ЗКСД. Общият размер на договорените кредити е 132 352 588,33 лв.   

Едно от предимствата на програмата за кредитиране на студентите и докторантите е възможността, която дава ЗКСД, държавата да погасява задължението на кредитополучателите, при настъпване на следните обстоятелства –   раждане/осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичане на гратисния период, настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност