Eвридика - основни предизвикателства

26 Февруари 2018
« към Образование

Кариерно обучение в Европа: достъп, прогресия и подкрепа
Докладът на Евридика илюстрира основните предизвикателства на национално равнище в предлагането и търсенето на учители и начините, по които образователните системи се справят с тях чрез планиране на бъдещето.
Той изследва изискванията за преподаване, условияjd за наемане и работа, както и перспективиje за професионално развитие и подкрепа.
Той определя възможностите за кариерно развитие на учителите както по отношение на йерархичното развитие и диверсификация на задачите, така и по отношение на определянето и използването на рамки за компетентност.
Докладът също анализира ролите и функционирането на оценката на учителите. Също така допринася за набор от доказателства, които могат да ръководят процеса на разработване на политики за ефективна подкрепа на учителите, за повишаване на техния професионализъм и за повишаване на техния статут.
Докладът се съсредоточава върху училищата на основно и общообразователно ниво. Той обхваща всички страни от Европейския съюз, както и Албания, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Норвегия, Сърбия и Турция.
Прочетете повече: http://bit.ly/2sP5iWC
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност