Изследователската програма "Икономическите ефекти от съвместната европейска политика за сигурност и отбрана"

26 Февруари 2018
« към Образование

За академичната година 2018-2019 изследователската програма на EIBURS е: "Икономическите ефекти от съвместната европейска политика за сигурност и отбрана".
Изследователските предложения следва да обхващат следните точки:
- въпреки че разглеждат ЕС като цяло за посочените по-горе теми, изследванията трябва да включват и задълбочени проучвания за около пет представителни държави;
- разработване на политическите възможности за интеграция и техните икономически последици;
- да проучи подходящи финансови инструменти, включително тези, които имат потенциала да стимулират публичните средства (както на фондовете на ЕС, така и на националните фондове);
Краен срок: 15 април 2018 г., 24:00 часа (CET).
Научете повече: https://institute.eib.org/whatwedo/knowledge/funding-research/eibursnew
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност