Семинар "Младежко гражданство и Европа: какви пътища напред", Страсбург, Франция

26 Февруари 2018
« към Образование

 Семинар "Младежко гражданство и Европа -  пътища напред", Страсбург, Франция - 3-4 май 2018
Организиран от младежкото партньорство между ЕС и Съвета на Европа, семинарът ще предостави място за обмен на актуализации, инициативи, идеи, подходи и съдържание относно начините за укрепване на гражданското образование с младите хора, особено в европейското му измерение.
Семинарът ще събере 30 представители на институции, фондации, мрежи и организации, които подкрепят гражданското образование с младите хора.
Семинарът се предвижда най-вече за организации, които подкрепят по различни начини и използват различни подходи, гражданско образование или в областта на младежта или по-широко в областта на гражданското участие и активизма.
Всички кандидати трябва да имат опит в работата с младите хора и гражданското образование и да могат да работят на английски език.
Краен срок за кандидатстване: 27 февруари 2017 г., полунощ.
Ще се предостави настаняване за избраните участници.
Пътните разходи ще бъдат възстановени от младежкото партньорство след събитието, чрез банков превод, съгласно правилата на Съвета на Европа.
За допълнителна подкрепа, моля, свържете се с mara.georgescu@partnership-eu.coe.int
Научете повече: http://bit.ly/2o3p383
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност