Нови мерки за повишаване на ключовите умения и цифрови умения

17 Януари 2018
« към Образование

Нови мерки за повишаване на ключовите  и цифровите умения, както и на европейското измерение на образованието. 
Само два месеца след срещата на високо равнище в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. Европейската комисия днес прие нови инициативи за подобряване на ключовите и цифрови компетенции на европейските граждани и за насърчаване на общите ценности и осведомеността на учениците за функционирането на Европейския съюз.
Те имат за цел да намалят социално-икономическите неравенства, като същевременно поддържат конкурентоспособността, за да изградят по-обединена, по-силна и по-демократична Европа.
Новите предложения ще бъдат включени и в първата Европейска среща на върха по въпросите на образованието, на която ще бъде домакин на 25 август 2018г., в Брюксел, комисар Наврачич, като срещата ще се проведе на тема: "Поставяне на основите на Европейското образователно пространство: за иновативно образование, основано на ценности".
Трите инициативи, предложени от Комисията, са:
1. Препоръка на Съвета относно ключовите умения за учене през целия живот: Изграждане на основата на Препоръката относно ключовите компетентности приет през 2006 г., настоящото предложение отправя важни актуализации, отразяващи бързото развитие на преподаването и ученето оттогава   до днес. Целта му е да подобри развитието на ключовите компетенции на хората от всички възрасти през целия си живот и да предостави насоки на държавите-членки за това как да се постигне тази цел.
Особен акцент е поставен върху насърчаването на предприемаческия стремеж и ориентирането,  насочено към иновациите, с цел да се отключи личен потенциал, творчество и самоинициатива. Освен това Комисията препоръчва стъпки за насърчаване на компетенциите в областта на науката, технологиите, инженерните науки и математиката (STEM) и да мотивира повече млади хора да започнат кариера в тези области. Предложенията, направени днес, също трябва да се разглеждат като част от отговора на спешно подобряване на европейските образователни системи, за да се справят с многобройните предизвикателства, подчертани в последното проучване на PISA. По-общо, мерките ще подкрепят държавите-членки в по-добрата подготовка на учащите за промяна на пазарите на труда и за активно гражданство в по-разнообразни, мобилни, цифрови и глобални общества.
2. План за действие в областта на цифровото образование, който очертава начина, по който ЕС може да помогне на хората, на образователните институции и на образователните системи, за да се адаптират по-добре към живота и да работят в ерата на бързата цифрова промяна чрез:
- по-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене;
- развиване на цифровите умения и умения, необходими за живот и работа в епоха на цифрова трансформация; и
- подобряване на образованието, чрез по-добър анализ на данните и прогнозиране.
Инициативите включват подпомагане на училищата с високоскоростни широколентови връзки, разширяване на новия инструмент за самооценка на училищата относно използването на технологии за преподаване и учене (SELFIE) и кампания за осведомяване на обществеността относно онлайн безопасността, медийната грамотност и кибернетичната хигиена.
3. Препоръка на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването: Тази инициатива предлага начини, по които образованието може да помогне на младите хора да разберат значението и да се придържат към общите ценности, посочени в член 2 от Договора на Европейския съюз.  Тя има за цел да укрепи социалното сближаване и да допринесе за борбата срещу възхода на популизма, ксенофобията,  национализъм и разпространяването на фалшиви новини. Предложението също така укрепва приобщаващото образование за насърчаване на качественото образование за всички ученици, както и европейското измерение на преподаването, така че децата да се запознаят и с общото наследство и разнообразието на Европа и да разбират добре функционирането на ЕС.
За да подкрепи тези цели, Комисията ще предприеме стъпки за увеличаване на виртуалния обмен между училищата, по-специално чрез мрежата за електронно побратимяване е-Twenning  и ще повиши мобилността в училище чрез  Програма "Ераазъм+".
Прочетете повече: тук
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност