Youth Wiki - нова онлайн енциклопедия

12 Декември 2017
« към Образование

Youth Wiki е нова онлайн енциклопедия в Европа в областта на националните политики за младежта. Платформата е изградена от изчерпателна база данни, свързани  с национални структури, политики и действия в подкрепа на младите хора.

Този портал обхваща осемте основни области на действие, посочени в стратегията на ЕС за младежта 2010-2018: образование и обучение, заетост и предприемачество, здравеопазване и благоденствие, участие, доброволчески дейности, социално приобщаване, младежта и света, творчество и култура.

Съдържанието на Youth Wiki се оформя от политическите приоритети, установени от Европейската комисия и от държавите-членки в рамките на европейското сътрудничество в областта на младежта.

По-специално тя е разработена с оглед подкрепата на основните ангажименти на европейско равнище

и развитието на политиките за областите на действие, определени в стратегията на ЕС за младежта.

Информацията се предоставя и ежегодно се актуализира от националните кореспонденти (NCC), определени от правителствата на всяка участваща държава. Това дава възможност за анализ на реформите и на тенденциите в политическите насоки в участващите страни.

Новата платформа ще бъде официално открита на 12 декември 2017 г.

Събитието ще бъде предавано на живо [https://webcast.ec.europa.eu/working-meeting-with-the-national-correspondents-of-the-youth-wiki -12-12-17] тук от 14:35 до 16:30 CET.

Научете повече: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност