Публикувани са националните такси за обучение и системите за подпомагане на европейското висше образование 2017/18

30 Октомври 2017
« към Образование

Докладът, публикуван от мрежата на Европейската комисия "Евридика", има за цел да предостави преглед на основните характеристики на националните такси и системи за подпомагане, както и по-подробна информация за всяка отделна държава. Публикацията описва  таксите, начислявани на национални, европейски и чуждестранни студенти, и определя категориите студенти, които трябва да платят, и тези, които могат да бъдат освободени. По подобен начин тя обяснява видовете и размерите на публичната подкрепа, налични под формата на безвъзмездни средства и заеми, както и данъчни облекчения и семейни надбавки, където е приложимо. 

Информацията обхваща 28-те държави-членки на ЕС, както и Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.
Прочетете повече: http://bit.ly/2zzHwNI
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност