Модернизация на висшето образование в Европа: Академичен състав - 2017

13 Октомври 2017
« към Образование

 Докладът "Модернизация на висшето образование в Европа: Академичен състав - доклад от 2017 г.", който изследва академичния състав в  нашия бързо променящ се свят,  предлага информация в сравнителен аспект за педагогическия състав на висшето образование.
Краткото съдържание се фокусира върху някои от основните констатации: относно планирането на политиката в областта на човешките ресурси, академичните кариери, условията на труд и преподаването.
 Три са основните аспекти за разработването на политики: "изравняване на условията за академични кариери", "балансиране на институционалната автономия и държавния надзор" и "подобряване на събирането на информация за академичния състав".
Прочетете още: http://bit.ly/2xAPFzo
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност