Конференция за младежки работници - Виена, Австрия

03 Октомври 2017
« към Образование

27-30 ноември 2017: Конференция за цифровизацията - за младежки работници - Виена, Австрия
Конференцията ще събере около 100/120 младежки работници от Европа и ще създаде пространство за проучване на концепцията за работа с цифрови технологи за млади хора.Това обучение ще посочи начините за информиране за текущите събития на равнище ЕС, ще представи конкретна практика, ще даде възможност на участниците да получат практически опит по отношение на инструментите, които са полезни за ежедневната им работа и ще отразяват ролята на младежките работници в цифровия свят.
Конференцията е насочена към младежки работници, обучители, младежки лидери, ръководители на проекти от програмите "Еразъм+": Програма" Младежта в действие " и страните партньори, съседни на ЕС.
Краен срок за кандидатстване: 5 октомври 2017 г.
Научете повече: http://bit.ly/2iLjgnM
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност