Регионален курс за обучение за ромското младежко участие

02 Октомври 2017
« към Образование

6-9 ноември 2017: Регионален курс за обучение за ромското младежко участие и ромските въпроси, Вилнюс, Литва
Организирано от Министерството на младежта на Съвета на Европа, курсът на обучение има за цел да развие компетенциите на участниците да бъдат компетентни по ромските въпроси и да подпомогне на участието на младите роми с намерението да подкрепят социалното и икономическото състояние на ромските общности на национално и местно ниво ниво.
Курсът ще събере млади хора, активисти, възпитатели, младежки лидери и други, които се интересуват от насърчаване на недискриминацията и младежкото участие.
Събитието е организирано в партньорство с Министерството на националните малцинства на правителството на Република Литва, Министерството на културата на Латвия и Министерството на културата на Естония с подкрепата на ромската младежка организация “Sare Rome”  от Литва.
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност