Курс за обучение "Младежки центрове и достъп до социални права на младите хора" - Будапеща, Унгария

15 Септември 2017
« към Образование

14-17 ноември 2017: Курс за обучение "Младежки центрове и достъп до социални права на младите хора", Будапеща, Унгария
Обучителният курс предоставя възможност на персонала на младежки центрове и партньори да  обогатят нанията си за инструментите и стандартите за качество на младежките отдели и да проучат възможностите за свързване на образователната им програма с ценностите и приоритетите на младежката политика на младежкия сектор на Съвета на Европа ,
Тя има за цел да развие компетенциите на участниците в разработването и провеждането на образователни програми и работа с младежи относно достъпа до социални права на младите хора, особено за тези, които  са подложени на  дискриминация, насилие и / или социално изключване.
Курсът ще обърне специално внимание на политическото измерение на образованието и младежката работа, както и на ролята на младежките центрове в изпълнението на програмата. .
Курсът е насочен към учебния персонал или към екипа за вземане на решения на младежките центрове, които са получили знака за качество на младежките центрове на Съвета на Европа и за членове на платформата, както и на образователния персонал или на екипа за вземане на решения на асоциираните партньори на младежките центрове, участващи в срещите на платформата, като  стремежът е да получи висока оценка за качество.
Краен срок: 20 септември 2017, 13:00 CET.
Научете повече: http://bit.ly/2x2PIrI
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност