Поканата за предложения за харта Еразъм за висшето образование 2014-2020 е отворена!

15 Февруари 2016
« към Образование

Харта Еразъм за висше образование осигурява общата рамка за качество на дейности за европейски и международни дейности във висшите учебни заведения, които могат да извършват в рамките на Програмата.
Присъждането на харта Еразъм за висше образование е необходимо за всички висши учебни заведения, намиращи се в една от страните, изброени по-долу и в желанието си да участват в обучението на мобилността на физическите лица и / или сътрудничество за иновации и добри практики по програмата. За висшите училища, намиращи се в други страни, Хартата не се изисква, и рамката за качество ще бъде създаден чрез междуинституционални споразумения между висшите училища.

Хартата се издава за целия период на програмата Еразмус +.

ВУЗ-ве, установена в една от следните страни могат да кандидатстват за харта Еразъм за висше образование:

  • държавите-членки на Европейския съюз,
  • страните от ЕИП-ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия),
  • Бившата югославска република Македония и Турция.

Националните органи ще определят, кандидатите, висши учебни заведения, за да се считат за допустими за участие в мобилността с учебна цел на физически лица и / или сътрудничество за иновации и добри практики по програмата, в съответните им територии.

Краен срок: 31 Март 2016, 12.00 CET.

Прочети повече на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0005.01.ENG&toc=OJ:C:2016:040:TOC

« към Образование

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали